Hej Rasmus

Tak for din henvendelse om vejbump på Bakketoppen som jeg har drøftet med forvaltningens trafikplanlæggere.

Vi får løbende mange henvendelser fra borgere med ønsker til foranstaltninger på kommunens veje. Der er desværre mange bilister, som kører for stærkt
og ikke udviser hensyn, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Ofte er den oplevede hastighed for beboere dog meget værre end den reelle hastighed.
Det er desværre sådan med tiltag som fx bump, at de løser nogle problemer, mens andre problemer kan opstå. Nogle steder oplever beboerne støj
blandt andet fordi, at bilisterne accelererer mellem bumpene i stedet for at køre med en konstant hastighed. Dette er uhensigtsmæssigt og betyder også, at det ofte opleves som om, en bil kører stærkere, end den i virkeligheden gør.

Bakketoppen er en offentlig- og blindvej og der er ingen puljer som kan søges. Desuden er der heller ikke nogle politiregistrerede uheld på vejen.

Vi prioriterer løbende de trafiksikkerhedsmæssige tiltag og her er det blandt andet uheldsbilledet, hastigheden og skoleveje som er det afgørende argument for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvert år gennemgås alle uheld og de mest uheldsbelastede kryds og strækninger gennemgås nøje.

Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke aktuelle planer om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bakketoppen.

I har som beboere på vejen mulighed for at deltage i kommunens kampagne ”Sammen sænker vi farten”. Du kan læse om kampagnen her: https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/planer-for-trafik-og-veje/trafiksikkerhed/sammen-saenker-vi-farten.

Endvidere arbejdes der på en ny grøn mobilitet plan, dette som en del af den politiske aftale Klimaneutral 2030: https://www.odense.dk/byens-udvikling/klima/klimaneutral-2030. Præcis hvilke tiltag og betydning, det får for Bakketoppen og området omkring, er for tidligt at sige noget om i endnu.

Jeg har noteret dit ønske om bump på Bakketoppen, og det bliver taget med i overvejelserne, når kommunen prioriterer, hvilke områder der skal
fartdæmpes.

Du er altid velkommen med input eller spørgsmål til trafikken i Odense – dette via mail på trafik@odense.dk eller via telefontiden tirsdag og torsdag kl. 9-11.30 tlf. 6375 8500.

God dag.

Med venlig hilsen

Dorte Møller
Assistent
Trafik og Vejmyndighed

Tlf. 6375 8500 (tirsdag & torsdag kl. 9.00-11.30)
Retur til forsiden

Retur til forsiden